• Υποδομές – Εγκαταστάσεις

    Οι υποδομές της Σχολής στην Καστοριά είναι σύγχρονες με νεόδμητες κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.
    Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πλήθος πακέτων μαθηματικού λογισμικού , Στατιστικής, βάσεων δεδομένων, οικονομετρίας, δικτύων, διαδραστικών πολυμέσων κ.α., αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (προβολικά, διαδραστικούς πίνακες, ηχητικές εγκαταστάσεις κτλ) καθώς και μία πλούσια σε τίτλους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών βιβλιοθήκη.
TOP