Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/νση: Περιοχή Φούρκα
Τ.Κ.: 50100, Καστοριά
Τηλέφωνο: +30 2467440001
Πληροφορίες: Αθηνά Τούλιου
e-mail: atouliou (at) uowm (dot) gr

TOP