Το Τμήμα οδηγεί σε Πτυχία Μαθηματικών (χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις). Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν το δικαίωμα:
- να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ-03.
- να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ..

Η αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και την κατάρτιση νέων επιστημόνων Πληροφορικής που θα μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των διαφόρων εταιρειών Πληροφορικής καθώς και στη μέση εκπαίδευση ή στον Πανεπιστημιακό χώρο . Αυτό το επιτυγχάνει διεξάγοντας έρευνα στους τομείς της Πληροφορικής και προσφέροντας στους φοιτητές του σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Aνακοινώσεις Κοσμητείας

VIEW ALL -
Χαιρετισμός

Μήνυμα από την Κοσμήτορα

Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 με τον Νόμο 4610/07.05.2019.

Η Σχολή έχει έδρα την πόλη της Καστοριάς, αποτελείται από τα τμήματα Πληροφορικής και Μαθηματικών. Στεγάζεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Καστοριά.

Στόχος της Σχολής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

Καλές Σπουδές, με Υγεία  και καλή Σταδιοδρομία στους αποφοίτους μας.

Η Κοσμήτορας,

Ζαχαρούλα Καλογηράτου,

Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής.

Εκδηλώσεις

VIEW ALL

  • Υποδομές – Εγκαταστάσεις

    Οι υποδομές της Σχολής στην Καστοριά είναι σύγχρονες με νεόδμητες κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.
    Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πλήθος πακέτων μαθηματικού λογισμικού , Στατιστικής, βάσεων δεδομένων, οικονομετρίας, δικτύων, διαδραστικών πολυμέσων κ.α., αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (προβολικά, διαδραστικούς πίνακες, ηχητικές εγκαταστάσεις κτλ) καθώς και μία πλούσια σε τίτλους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών βιβλιοθήκη.

H πόλη της Καστοριάς

η Έδρα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

TOP