Μεταπτυχιακές σπουδές

Τμήμα Πληροφορικής

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία
Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 24670-8718224670-87062
Email: msc-inf@teiwm.gr

ΦΕΚ_3668_Β_3-10-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

TOP