Ημερίδες/Διαλέξεις

Οι φοιτητές  της Σχολής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ημερίδες/διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Θετικών Επιστημών:

«Space-Time Isogeometric Analysis for parabolic evolution problems». ομιλητής Δρ. Ιωάννης Τουλόπουλος, ερευνητής (senior researcher) του ερευνητικού κέντρου Austrian Excellence Center for Tribology. (1-11-2019)

Ημερίδα με θέμα «Μαρκοβιανά Συστήματα και Εφαρμογές» (29-11-2019)
«Επαναληπτικές σχέσεις για το διάνυσμα κατάστασης ομογενούς Μαρκοβιανού συστήματος με ή χωρίς χωρητικότητες, με χρήση των ροπών των μεγεθών των καταστάσεων», ομιλητής Καθηγητής Γεώργιος Τσακλίδης, Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ
«Ομογενή Μαρκοβιανά συστήματα και συστήματα αναμονής διακριτού Χρόνου», ομιλητής Δρ. Γεώργιος Βασιλειάδης, διδάσκων Τμήματος Πληροφορικής του ΠΔΜ.

«Δίνοντας προστιθέμενη αξία στα ανοικτά δεδομένα», ομιλητής Δρ. Κόκκορας επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (6-12-2019)

Δυστυχώς η σειρά διαλέξεων διακόπηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης αλλά θα συνεχιστεί διαδικτυακά.

TOP