Συνδιοργάνωση συνεδρίων

Συνέδρια

  • Αποφασίστηκε η συμμετοχή της Σχολής Θετικών Επιστημών στη 12 Μαθηματική Εβδομάδα 3-10 Μαΐου 2020. Η πρώτη ημέρα είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί στην Καστοριά, όπως είχε γίνει και στην 11η Μαθηματική Εβδομάδα.

Θα δοθούν ομιλίες από μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες της Σχολής και θα παρουσιασθούν 2 διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν από φοιτήτριες του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» της Σχολής. Είχε προγραμματισθεί εκπαιδευτική εκδρομή για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές και τις εργασίες της μαθηματικής εβδομάδας στις άλλες πόλεις.

Ιστοσελίδα

  • Αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας 3/17-12-2019 η συμμετοχή της Σχολής στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής.

Ιστοσελίδα

 

TOP